PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ JEDNODANIOWYCH GORĄCYCH POSIŁKÓW (DRUGIE DANIE) ŚWIADCZENIOBIORCOM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne, prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 359 pkt 2 w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych na:

PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ JEDNODANIOWYCH GORĄCYCH POSIŁKÓW (DRUGIE DANIE) ŚWIADCZENIOBIORCOM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI