ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH

DA.222.1.27.2021
Rumia, dnia 02.06.2021 r.

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i papierniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi (zwanego dalej MOPS), w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.