Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera i umiejętności wykorzystania Internetu

DA.222.2.3.2018                                                                                                                                                                                                       Rumia,  dnia 13.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera i umiejętności wykorzystania Internetu dla jednej dziesięcioosobowej grupy.

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – oferta

Załącznik 2 – informacja o współfinansowaniu

załącznik 3 a – wzór ologowanego papieru – kolor

Załącznik 3 b – wzór ologowanego papieru – czarno-biały

Załącznik 4 – wzór zaświadczenia

Załącznik 5 – Ankieta oceniajaca

Wzór umowy

Wzór umowy przetwarzanie danych

Informacja o wyborze