Warsztaty z ekonomii społecznej dla uczestników Projektu – zapytanie ofertowe

Rumia, dnia 23.03.2018 r.

DA.222.2.5.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę organizacji i przeprowadzenia warsztatów z ekonomii społecznej dla uczestników dziesięcioosobowej grupy.

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- oferta

Załącznik nr 2- informacja o współfinansowaniu

Załącznik nr 3 a – wzór ologowanego papieru

Załącznik NR 3 b- wzór ologowanego papieru- czarno- biały

Załącznik nr 4- wzór zaświadczenia

Załącznik nr 5 – ankieta oceniająca

Załącznik nr 6 – plakat

Informacja o wyborze