Usługa badań profilaktycznych pracowników MOPS

DA.222.1.28.2017                                                                                                                                                                                                   Rumia, dnia, 31.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na

świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi  (zwanego dalej MOPS) i bezrobotnych, dla których MOPS jest organizatorem stażu od 01.01.2018r. do 31.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze

Usługa kompleksowej obsługi w zakresie bhp i ppoż

DA.222.1.43.2017                                                                                                                                                                                                    Rumia,  dnia, 26.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) ,Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz ochrony przeciwpożarowej

od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Informacja o wyborze

Usługa realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych

DA.222.1.46.2017                                                                                                                                                                                               Rumia,  dnia 24.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na :

usługę polegającą na realizacji zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

sprostowanie do zapytania ofertowego

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Usługa doraźnego przewozu dzieci

DA.222.1.41.2017                                                                                                                                                                                              Rumia,  dnia 17.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na :

usługę polegającą na zapewnieniu natychmiastowego i doraźnego przewozu dzieci wraz z dorosłym opiekunem/pracownikiem MOPS w Rumi w sytuacji zajścia zdarzenia skutkującego potrzebą odebrania dziecka z rodziny naturalnej i przewiezienia go do innego członka rodziny lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej, znajdującej się na terenie powiatu wejherowskiego- interwencji w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 poz. 1390).

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Informacja o unieważnieniu postępowania

Świadczenie usługi monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego

DA.222.1. 32 .2017                                                                                                                                                                                                          Rumia, dnia 17.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2 oraz w filiach przy ul. Stoczniowców 23 (pomieszczenia biurowe i składnica akt – 2 odrębne lokale) oraz przy ul. Starowiejskiej 46.

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

wyjaśnienie do zapytania ofertowego

wyjaśnienie nr 2 do Zapytania ofertowego i wydłużenie terminu składania ofert

Informacja o wyborze

Usługa wywozu odpadów komunalnych

DA.222.1.31.2017                                                                                                                                                                                                  Rumia,  dnia, 12.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert, na świadczenie usług w zakresie

kompleksowej usługi w zakresie opróżniania, odbioru i wywozu nieczystości stałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych przy nieruchomościach podległych placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ( zwanego dalej MOPS) na terenie Gminy Miejskiej Rumia, w latach 2018r. – 2019r.

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

informacja o wyborze

Świadczenie usługi wykonania drobnych prac naprawczych

  DA.222.1.40.2017                                                                                                         

   Rumia, dnia 10.10.2017  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:
świadczenie usług wykonania drobnych prac naprawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w w 2018 r.

 

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 wersja poprawiona

informacja o wyborze

Świadczenie usług pocztowych

           

DA.222.1.39.2017                                                                                                          

Rumia, dnia 10.10.2017  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w 2018

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

sprostowanie do zapytania ofertowego

załącznik nr 1 poprawiony

Informacja o wyborze

Superwizja dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny

         Rumia, dn. 10.10.2017 r.

DA.222.1.38.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu spotkań superwizji dla pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze